Przedszkola Borki

Mapę z lokalizacją wszystkich 3 przedszkoli w wybranym regionie znajdziesz na końcu listy. Możesz ją wyświetlić na cały ekran.

Przedszkole Adres przedszkola
Publiczne Przedszkole w Borkach

ul. Wojska Polskiego 25
21-345 Borki
Polska

Punkt Przedszkolny w Borkach

ul. II Armii Wojska Polskiego 25
21-345 Borki
Polska

Przedszkole Publiczne w Borkach

164
33-230 Borki
Polska