Przedszkola Jankowice

Mapę z lokalizacją wszystkich 3 przedszkoli w wybranym regionie znajdziesz na końcu listy. Możesz ją wyświetlić na cały ekran.

Przedszkole Adres przedszkola
Niepubliczne Przedszkole "Troskliwe Misie" Judyta Marcinkiewicz (Jankowice)

ul. Żubrów 86
43-215 Jankowice
Polska

Przedszkole w Jankowicach

ul. Równoległa 5
44-264 Jankowice
Polska

Przedszkole w Jankowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach

ul. Kasztanowa 7
43-215 Jankowice
Polska