Przedszkola Knurów

Mapę z lokalizacją wszystkich 12 przedszkoli w wybranym regionie znajdziesz na końcu listy. Możesz ją wyświetlić na cały ekran.

Przedszkole Adres przedszkola
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Dobre Miejsce w Knurowie

ul. 1 Maja 7
44-190 Knurów
Polska

Miejskie Przedszkole nr 1 w Knurowie

ul. Stefana Batorego 7
44-194 Knurów
Polska

Ceduś w Knurowie

ul. Rybnicka 37
44-196 Knurów
Polska

Przedszkole Niepubliczne Planeta Dzieci w Knurowie

ul. 1 Maja 62
44-190 Knurów
Polska

Niepubliczne Przedszkole "Światełko" Bł. Edmunda Bojanowskiego w Knurowie

ul. ks. Alojzego Koziełka 31
44-190 Knurów
Polska

Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki" w Knurowie

ul. Sztygarska 4
44-193 Knurów
Polska

Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie

ul. Lotników 3
44-196 Knurów
Polska

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie

ul. Armii Krajowej 5
44-194 Knurów
Polska

Miejskie Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Knurowie

ul. Piłsudczyków 4
44-196 Knurów
Polska

Miejskie Przedszkole nr 3 im. Juliana Tuwima w Knurowie

ul. Jana Kilińskiego 10
44-193 Knurów
Polska

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

ul. dr. Floriana Ogana 2
44-190 Knurów
Polska

Miejskie Przedszkole nr 5 w Knurowie

ul. Feliksa Michalskiego 27
44-193 Knurów
Polska