Przedszkola Lubrza

Mapę z lokalizacją wszystkich 2 przedszkoli w wybranym regionie znajdziesz na końcu listy. Możesz ją wyświetlić na cały ekran.

Przedszkole Adres przedszkola
Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" Maciej Cidyło w Lubrzy

ul. Świebodzińska 31
66-218 Lubrza
Polska

Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy

ul. Wolności 54
48-231 Lubrza
Polska