Przedszkola Wadowice

Mapę z lokalizacją wszystkich 9 przedszkoli w wybranym regionie znajdziesz na końcu listy. Możesz ją wyświetlić na cały ekran.

Przedszkole Adres przedszkola
Niepubliczne Przedszkole Montessori "Lolek" w Wadowicach

ul. Wojska Polskiego 12
34-100 Wadowice
Polska

Niepubliczne Przedszkole Nio-Nio w Wadowicach

ul. Żeromskiego 2a
34-100 Wadowice
Polska

Niepubliczne Przedszkole "Małe Smerfy" w Wadowicach

ul. Mickiewicza 45
34-100 Wadowice
Polska

Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Wadowicach

ul. Zygmunta I Starego 29
34-100 Wadowice
Polska

Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" w Wadowicach

ul. Wojska Polskiego 17
34-100 Wadowice
Polska

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Wadowicach

os. Kopernika 12
34-100 Wadowice
Polska

Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach

ul. Lwowska 24
34-100 Wadowice
Polska

Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach

ul. Gimnazjalna 10
34-100 Wadowice
Polska

Przedszkole Publiczne nr 5 im. Dr. Gustawa Studnickiego w Wadowicach

os. Pod Skarpą 11
34-100 Wadowice
Polska