Przedszkola Zdzieszowice

Mapę z lokalizacją wszystkich 5 przedszkoli w wybranym regionie znajdziesz na końcu listy. Możesz ją wyświetlić na cały ekran.

Przedszkole Adres przedszkola
Katolickie Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Zdzieszowicach

ul. Dworcowa 4a
47-330 Zdzieszowice
Polska

Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jana Brzechwy w Zdzieszowicach

ul. Piastów 6
47-330 Zdzieszowice
Polska

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

ul. Zielona 19a
47-330 Zdzieszowice
Polska

Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach im. Tęczowa Piątka

ul. Zielona 19
47-330 Zdzieszowice
Polska

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach

pl. Plac 1 Maja 11
47-330 Zdzieszowice
Polska